POP STAR měsíce dubna vyhrál SIS Pepsi

POP STAR měsíce dubna vyhrál SIS Pepsi!

Shop in Shop Pepsi obsadil první místo v soutěži POP Star měsíce dubna! Porota ocenila především vysokou vizibilitu a přehledné umístění produktů v dostatečném množství.
POP STAR měsíce dubna vyhrál SIS Pepsi!

Portál Mistoprodeje.cz ve spolupráci se společností ppm factum vyhlašuje vítěze soutěže POP STAR 4/2022. Na prvním místě se umístila realizace shop in shop Pepsi.

Porotci posuzovali kampaně ve třech kritériích: kreativita řešení, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

Vítězná realizace Pepsi získala od odborné poroty průměrnou známku 7,1 bodů z maxima 10 bodů. Nejvyšší hodnocení (7,6 bodů) získala realizace za celkové produkční provedení. Realizace shop in shop – Pepsi byla umístěna v řetězci Albert HM

Jsme evropským leadrem v shopper marketingu. I pro váš produkt připravíme efektivní kampaň.

Kontaktujte nás