Tisková zpráva digitálního výzkumu

Tisková zpráva digitálního výzkumu

Asociace POPAI CENTRAL EUROPE ve spolupráci s výzkumnou agenturou InsightLab zmapovali nejnovější změny ve sféře digitální komunikace v retailu v rámci nového kvalitativního výzkumu. Na výzkumu se partnersky podílela i naše agentura POS Media Czech Republic. Více se dozvíte v detailu!
Tisková zpráva digitálního výzkumu

Nový výzkum POPAI CE: Jak se změnila digitální komunikace na retailovém trhu?

 

Svět retailu se v důsledku období pandemie dramaticky a nenávratně změnil. K výraznému vývoji došlo i ve sféře digitální komunikaci v retailu, proto se asociace POPAI CE rozhodla ve spolupráci s výzkumnou agenturou InsightLab zmapovat nejnovější změny v této oblasti v rámci nového kvalitativního výzkumu. Výzkumný projekt partnersky podpořily společnosti AV MEDIA, KNOWINSTORE, POS Media a UGO! Media.

 

Výzkum, který proběhl v  květnu 2023 formou hloubkových rozhovorů s vybranými zástupci retailových společností, navázal na studii realizovanou v roce 2019. Zjišťoval, jak se od té doby posunula digitální komunikace v retailu, zda se zvýšilo povědomí o jednotlivých typech digitálních technologií, jaké jsou zkušenosti s použitím digitálních nástrojů, jaké možnosti zapojení se nabízejí agenturám v rámci spolupráce s řetězci a značkami apod. Výzkum rovněž přiblížil pohled zástupců retailu na to, jak se bude svět digitální komunikace vyvíjet v budoucnu.  

 

Z výzkumu vyplynulo, že od původního šetření došlo k velkému rozvoji v oblasti znalosti a používání digitálních technologií v retailovém prostředí.

Retaileři za poslední léta masivně investovali do prostředků digitální komunikace, jako jsou obrazovky, samoobslužné pokladny, mobilní aplikace a další nástroje, které jsou v dnešní době běžně využívané.

 

Respondenti potvrdili, že k nevyužívanějším technologiím patří nákupní aplikace, které představují nový komunikační nástroj při práci se zákazníkem: kromě získávání bodů v rámci věrnostního programu usnadňují zákazníkům nákup, poradí při výběru zboží, umožňují získat informace o zdravém životním stylu, sportu a další benefity.   

Dalšími klíčovými digitálními prostředky pro komunikaci v retailu jsou LCD displeje. Jejich výhodou je flexibilita změny obsahu, mnohé z nich jsou interaktivní. 

Také samoobslužné pokladny a samoobslužné váhy jsou pro komunikaci stále šířeji využívány i v souvislosti s rozvojem automatizovaných prodejen.

 

Nastala doba skutečného omnichannelu, kdy se jednotlivé digitální nástroje propojují a vznikají tak reálná omnichannel řešení, o kterých se dlouhá léta jen hovořilo.

Zejména mobilní aplikace umožňují propojení prodejny, webu, e-shopu s click and collect nebo drive in možnostmi.

 

S čím je třeba počítat do budoucna?

Společnosti jsou připraveny investovat v budoucnu do digitální komunikace a technologií, ale obchodní řetězce i značky budou díky ekonomické situaci rozhodovat o výběru technologií velmi efektivně.  

Retailové společnosti si většinou digitální řešení a kampaně vytvářejí samy, proto by agentury a výrobci měli najít jinou rovinu, jak mohou s retailery spolupracovat.

Klasický retail rozhodně nezmizí, nestane se zastaralým a nebude nahrazen digitální variantou retailu. Klasické in-store materiály budou mít nadále na trhu své místo a svou přidanou hodnotu. Mohou mimo jiné velmi dobře digitální komunikaci doplňovat a zamezovat tak možnému přesycení zákazníka digitálními projekty.

 

Zdroj: POPAI CE

Jsme evropským leadrem v shopper marketingu. I pro váš produkt připravíme efektivní kampaň.

Kontaktujte nás